Ziedu piegāde Latviski доставка цветов на русском Flower delivery in English
Ziedu piegāde. SākumsRakstiet mums
Pasūtījuma noformēšana
PayPal Logo

Ziedu pasūtīšana, Apmaksa, Piegāde - Noteikumi

 

Distances līgums

 

1. Šis līgums tiek slēgts starp Siа Реtаl, reģ. Nr. LV40203035971, juridiskā adrese: Rīgа, Vаidаvаs 13-29, LV-1084 (turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē http://pukupiegade.lv/lv/ (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).
2. Interneta Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur Pārdevējs.
3. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē http://pukupiegade.lv/lv/ziedu-pasutisana-apmaksa-piegade
4. Pircējam ir tiesības saņemt Pārdevēja veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas interneta Ziedu veikalā ir galīgas (pilnīgas) pasūtīšanas. Visas cenas ir norādītas eiro (EUR).
5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.
6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Pārdevēju, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.
8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Pārdevēja veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
 • Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

9. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).
10. Pārdevējām ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)

 

 

Konfidencialitātes politika. Privātums.

 

1. Pārdevējs nevienam nepārdod, neiegādājas, nesniedz, nepārvieto vai kādā citā veidā neizpauž Konta vai Darījuma datus vai personisko informāciju par Kartes lietotāju, izņemot pieņēmējbanku, Visa/Mastercard Corporations vai pēc attiecīgo valsts institūciju prasījuma. Sensitīvi karšu un to turētāju dati tiek pārraidīti izmantojot drošu TLS savienojumu.
2. Pārdevējs neuzkrāj savienojuma datus ar maksājumu sistēmām.
Ziedu veikala Pircējs pieslēdzoties elektroniskajām apmaksas sistēmām, datus ievada apmaksas sistēmas mājas lapā, tapēc šī informācija nav pieejama Pārdevējām.
3. Visu informāciju un personas datus (pasūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds, tel.nr, piegādes adrese, pasūtītāja e-pasts un IP adrese), ko Pircējs ir iesniedzis saistībā ar Ziedu veikala mājas lapas apmeklēšanu un pakalpojumu izmantošanu, apstrāda un glabā saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
4. Nolūki, kādiem var tikt izmantoti jūsu personas dati ietver: pakalpojuma sniegšana un grāmatvedība, identifikācija, pakalpojumu uzlabošana, saziņa, reklāmas pielāgošana un pētniecība.
5. Iesniedzot savus datus, Pircējs piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
6. Savāktie dati tiks izmantoti tikai šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem un netiks labprātīgi nodoti trešajām personām, izņemot: ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; lai izmeklētu un novērstu iespējamus likuma pārkāpumus; lai aizsargātu Pārdevēja tiesības un īpašumu.
7. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā prasīt informāciju par viņa personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

 

Atgriešanas noteikumi

 

1. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Pārdevējām. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
 • Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

2. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).


Strīdi un pretenzijas.

 

1. Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā, iesniedzot rakstisku sūdzību/pretenziju 24/h laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, kas tiks risināta 10 (desmit) darbadienu laikā no sūdzības/pretenzijas saņemšanas dienas. Sūdzība/pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā.
2. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.


Intelektuālais īpašums

 

Vietnes saturs ir Pārdevēja intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

 

Kontakti un rekvizīti:

 

Siа Реtаl
LV40203035971
Adrese korespondencei: Rīgа, Vаidаvаs 13-29, LV-1084
t.+371 224 222 15

Pasūtījuma apmaksa.

Ziedu pasūtījuma apmaksas veidi:

 • ar bankas karti
 • ar bankas pārskaitījumu. Pēc pasūtījuma veikšanas, uz Pircēja e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins, ko var apmaksāt internetbankā vai skaidrā naudā jebkurā bankas filiālē. Apmaksas apstiprināšanai tiek pieņemts jebkurš bankas izsniegtais maksājuma  dokuments. Tiklīdz maksājuma patiesums būs pārbaudīts, pasūtījums tiek uzskaitīts par pieņemtu
 • PayPal
 • Citi apmaksas veidi(skaidrā naudā, Western Union utt) netiek pieņemti. Pasūtījums tiek nodots izpildei tikai pēc 100% apmaksas saņemšanas vai maksājuma apstiprināšanas. Pēc kā (darba laikā) Pārdevējs rakstiski informē Pircēju par  pasūtījuma statusu.

Ziedu pasūtīšanas/piegādes termiņi:

 • Ziedu piegādi veicam katru dienu no 10:00 līdz 20:00
 • lai veiktu piegādi Rīgā tajā pašā dienā (darba dienās), pasūtījums jāapmaksa/jāapstiprina apmaksa līdz plkst 16:00
 • lai veikti piegādi ārpus Rīgas tajā pašā dienā (darba dienās), pasūtījums jāapmaksa/jāapstiprina apmaksa līdz plkst 10:00
 • lai veiktu ziedu piegādi brīvdienā, apstipriniet maksājumu līdz piektdienai plkst 16:00
 • pasūtījumi ar piegādi svētku dienās (Valentīndiena, 8. marts, Mātes diena un tml.) ir jāapmaksa/jāapstiprina apmaksa vismaz 3 darba dienas iepriekš. Šajos datumos piegādes laikam ir tikai orientējoša nozīme – rīta vai vakara pusē
 • Piegādi konkrētā laikā negarantējam. Ziedu piegāde tiek veikta sekojošajos laika intervālos: 10:00 – 17:00 un 17:00 – 20:00. Piegādes laiks norādāms aptuvens un tas var mainīties atkarībā no sastrēgumiem, laikapstākļiem, kā arī no darbinieku noslogotības.<

Ziedu pasūtīšana un piegāde

 • Pasūtījuma blankā ir obligāta prasība visu informāciju aizpildīt precīzi.
 • Pirms veicat ziedu pasūtījumu, lūgums pārliecināties, vai saņēmējs piegādes datumā atadīsies pēc norādītās adreses. Ja norādītā saņēmējpersona nav atrodama pēc norādītās adreses, vai ir ārpus pilsētas/valsts, ziedi var tikt nodoti radiniekiem, kaimiņiem vai kolēģiem. Gadījumā, ja nav izvēlēta opcija "anonīma piegāde", persona kas saņem sūtījumu drīkst saņemt informāciju par pasūtītāja vārdu, uzvārdu
 • Apmaksa par veikto pasūtījumu netiek kompensēta, ja: saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu; pēc norādītās adreses saņēmējs nav atrodams un sazvanāms, vai atrodas ārpus pilsētas, valsts
 • Pasūtījuma cenā ir iekļauta viena piegāde uz vienu Jūsu norādīto adresi.
 • Piegāde Rīgas pilsētas robežās ir bezmaksas (izņemot attālākos mikrorajonus).
 • Piegādi veicam visā Latvijas teritorijā. Ziedu piegādes izmaksas var apskatīt sadaļā „Cenrādis”.
 • Prece no sadaļām "Saldumi", "Apsveikuma kartiņas" ir pieejama piegādei Rīgā un tuvākajā apkārtnē. Citur Latvijā var tikt pievienota līdzvērtīga prece.
 • Ziedu kastes, augļu grozi, gardumu grozi, gardumu kastītes, rotaļlietas, gaisa baloni, dāvanas utt. nav pieejami piegādei ārpus Rīgas
 • Ja pasūtījums nesatur ziedus vai augļu grozu, papildus maksa par pasūtījuma apkalpošanu - 10,00 €.
 • Tā kā mūsu katalogā ir piedāvāta sezonāla prece, tad mēs negarantējam pilnu sortimentu un krāsu spektru jebkurā brīdī. Šī iemesla dēļ prece var atšķirties no katalogā ilustrētajiem. Ziedu pušķi tiek gatavoti cenšoties maksimāli saglabāt stilu un krāsu gammu, bet nepieciešamības gadījumā, ziedi tiek aizvietoti. Ziedu, pušķu u.t.t iesaiņošanas materiāli var atšķirties.<
 • Trauki, vāzes, kas redzami ziedu attēlos nav iekļauti ziedu cenā
 • Ja pasūtījums nav apmaksāts un Jūs vēlaties mainīt pasūtījuma informāciju, saturu, veiciet jaunu pasūtījumu, vecais automātiski tiks anulēts.
 • Ja pasūtījums jau ir apmaksāts un ir jāveic kādas izmaiņas, rakstiet mums elektronisko vēstuli izmantojot kontaktu formu. Jebkuras izmaiņas ir iespējamas līdz 48 stundām pirms piegādes.

Veicot pasūtījumu mūsu mājaslapā, Jūs piekrītat piegādes un apmaksas noteikumiem. Ja tomēr Jums rodas kādas neskaidrības, lūdzam ziņot par tām rakstot mums izmantojot kontakta formu.


Copyright (C) www.PukuPiegade.lv Visas tiesības aizsargātas.
www.PukuPiegade.lv internetveikala satura kopēšana un pārpublicēšana aizliegta

Copyright 2013 © Pukupiegade.lv